Találatok: 9 hír

A közigazgatási bíróság illetékessége

Jogtár
-
  20.10.28 12:57 Gazdaság

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa 2/2020. Közigazgatási jogegységi határozata értelmében az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye, tartózkodási…

Határellenőrzés visszaállításának meghosszabbítása

Jogtár
-
  20.10.28 12:55 Gazdaság

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatályát egy hónappal meghosszabbította a Kormány. A jogszabály így – a módosított előírások értelmében – 2020. november 1-jén veszti a hatályát.Joganyag: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról Módosította:…

A Visegrádi országokat érintő utazási korlátozások alóli mentesség meghosszabbítása

Jogtár
-
  20.10.28 12:55 Gazdaság

A Visegrádi országokból történő beutazás szabályairól szóló, a Jogszabályfigyelő 2020 – 36. heti számában ismertetett mentességet egy kisebb változtatással 2020. október 31-ég kvázi kiterjesztették. A Cseh- és Lengyelországból, illetve Szlovákiából hazatérő magyar állampolgárok (és családtagjaik) mentesülhetnek a karaténkötelezettség alól…

Perfeljegyzés tulajdoni perben – az ingatlan tulajdonjoga iránti per fogalmának értelmezése

Jogtár
-
  20.10.28 12:54 Gazdaság

A Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kezdeményezett jogegységi eljárásban akként foglalt állást, hogy az ingatlan tulajdonjogának kötelmi igényre alapított megszerzése iránti per ingatlan tulajdonjoga iránti pernek minősül, így kérelemre a perindítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba…

Közszolgálati jogviszonyból származó perek hatásköri szabályai

Jogtár
-
  20.10.28 12:53 Gazdaság

Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa alábbiakban hivatkozott jogegységi határozata értelmében a 2018. január 1-je előtt indult, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint munkaügyi pernek minősülő közszolgálati jogviszonyból származó perek elsőfokon a 2020. április 1-jétől kezdődően a megszűnt közigazgatási és…

Kaszinók nyitvatartása

Jogtár
-
  20.10.28 12:53 Gazdaság

A járványügyi helyzetre tekintettel a játékkaszinókra és a kártyatermekre is kiterjesztette a Kormány a 23 óra és a 06 óra közötti kötelező zárvatartást előíró szabályozást.  A módosítás a rendelet kihirdetését követő napon lépett hatályba.Joganyag: 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről Módosít

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény

Az Országgyűlés a 2020. október 6-ai ülésnapján fogadta el az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, amely főszabályként 2021. január 1-jén lép hatályba. A törvény az állami/önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókra, azok fenntartóira, és az egészségügyi szolgáltatóknál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló…

Az e-nyilvántartásokkal és az e-ügyintézéssel kapcsolatos változások

Jogtár
-
  20.10.28 12:51 Gazdaság

Két tucat törvény (egyebek között az illetéktörvény, illetve a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról, a külföldre utazásról, a közúti közlekedési nyilvántartásról, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, az anyakönyvi eljárásról szóló törvény, illetve a szabálysértési és az e-ügyintézési törvény) módosítását tartalmazza a Miniszterelnö

Kötelező maszkviselés kiterjesztése

Jogtár
-
  20.10.28 12:50 Gazdaság

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni a sportrendezvények helyszínén – a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével – továbbá a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen, a gyűlés felszólalóját kivéve (a felszólalás időtartamára né